بازگشت به صفحه ی اصلی وبسایت

متن تبریک ویژه فرا رسیدن عید نوروز سال ۱۳۹۷

نوروز، نماد جاودانِ نو شدن است
تجدید جوانیِ جهان کهن است
زین ها همه خوب تر که هر نو شدنش
یادآور نام پاک ایرانِ من است
سال نو مبارک

بهار طبیعت از راه می رسد و صحنه ی جهان آیینه نمای قدرت خداوندی می گردد. نوروز سرآغاز دیگری است از چرخه ی حیات طبیعت و چه زیباست این تحول و چه نیکو می شود آنگاه که تحول طبیعت و تغییر حالمان به احسن حال توأمان باشد و از درگاه ربوبی خاضعانه مسألت داریم : “الهی حوّل حالنا الی احسن الحال”

نوروز باستانی ایران که آغاز سال جدید است بار دیگر فرا رسیده تا طبیعت در قامت پوشش زندگی، نو شود و جان تازه ای بگیرد. چه فرخنده و زیباست که در فرهنگ غنی ما ایرانیان آغاز سال با آغاز حیات درباره طبیعت پیوند خورده است. با آرزوی سالی پر از امید، موفقیت، سعادت و خوشبختی برای مردم عزیز کشورم.

وطن وب دیزاین

بازگشت به صفحه ی اصلی وبسایت